Destillering

För att framställa rom genomgår den fermenterade vätskan en destillering. Detta innebär att man värmer upp vätskan och separera vätskorna från varandra. Det man vill ha kvar är alkohol (etanol) och det man absolut inte vill ha kvar är både metanol och större delen av finkel. finkel är ibland även en smaksättare som gör skillnad på smak och doft.

Ordet destillera kommer från latinets ”de stillare” som betyder ”droppa ner”. Destillering innebär att man separerar alkoholen från andra ämnen i en enkelpanna eller kolonnapparat.

Eftersom vätskorna har olika kokpunkt är det passande att man separerar dem i ett speciellt skede. Först går metanolen upp i ånga och separeras från fermenteringen. Sedan stiger alkoholen från kitteln för att fångas upp som droppar. Detta görs när ångan kyls ned och stiger uppåt för att sedan fångas på kondensatorns kylplattor.

Alkoholdropparna rinner ned längs insidan på kondensatorn och blir destillatet av rom i ett första skede. Denna första destillering består vanligtvis av ca 7-9% alokoholstyrka.

Destillering för lagring

I en destillering använder man olika tekniker för att separera västkorna. Det man kallar för kolonnpanna används på mer eller mindre alla typer av romdestillat. Idag använder man en mix av destillering och får fram olika typer av smaker och aromer med specifika inriktningar.

Eftersom romen fortfarande inte har en specifik bestämd regelverk kring produktion är det svårt med hur och vem som gör vad och inte. Rom måste framställas av sockerrörsjuice och ingeting annat. Produktionsmetoden är lite fritt val beroende vem som gör det och vilken bakgrund och land man kommer från.

Kolonndestillering

Destillering med kolonn ger ett flödande produktion och har inte en sats att jobba med. I industriella sammanhang görs ofta destillering direkt i kolonntorn där vätska tillförs på en mellannivå och produkten tas ut i toppen, botten och ev. mellanliggande nivåer. Detta medger kontinuerlig destillation, se nedan.

Enkelpanna

Däremot kan en enkelpanna bara destillera en sats i taget och därefter så många gånger man vill. Beroende på hur mycket alkoholstyrka man vill producera som färdig produkt. Enkelpannan kan generera fler smaker och ge en mer smakrik produkt.

Pot still är den ursprungliga destillationsapparaten.

Principen för enkelpanna är just – enkel. Denna alkoholhaltiga mäsk värms upp i pannan och eftersom temperaturen stiger förångas de olika vätskorna för att separeras.